top of page
Vi vokser - bli kunde!

Vil hjelper deg med

økt standardisering og datakvalitet

Standardisering av oppgaver for bedre team oversikt

Vi erstatter lange e-poster, spredte notater og ustrukturerte samtaler med standardiserte oppgaver som er enkle å spore, overvåke, analysere og trekke ut.

En felles dataplattform for å styrke beslutninger

Perlo standardiserer din prosjektinformasjon, og gir deg en enklere oversikt som lar deg lett oppdage og korrigere problemer slik at kostbare feil og forsinkelser kan unngås.

Gjennom en kanal sørger Perlo for en ryddig oversikt over dine prosjekter og prioriteringer. Uavhengig av andre ser du hvor din oppmerksomhet bør rettes.

Minimer tiden det tar ved å søke etter riktig informasjon

En datadrevet prosjektassistent
for eiendomsutviklere

Vi støtter prosjektledere innen eiendomsutvikling

med å øke produktiviteten, redusere utslipp og eliminere kostnadsoverskridelser.

bottom of page